Vatan sevgisinin önemi nedir?

Toplum Contributor
vatan sevgisinin önemi
Meg Jerrard-Unsplash

Kişinin içinde bulunduğu devleti koruması ve yüceltmesi için İslam’da vatan sevgisinin önemi büyüktür. Vatan sevgisi çocukluk yaşta aşılanması gereken, yetişkinlik zamanlarında da devam ettirilmesi gereken bir konudur. Çünkü vatan kişinin özgür olabilmesi, dinini yaşayabilmesi, ibadetlerini rahatça yapabilmesi için oldukça önemlidir.

Bu kutsal sevgi nasıl olur?

Vatan sevgisi, kişinin bulunduğu vatana karşı duyduğu yüce bir sevgidir. Bu sevgi uğruna bilimsel çalışmalar yaparak devleti geliştirebilir. Savaş durumlarında cephede vatanı korumak adına bulunabilir. Kişinin içinde bulunan vatan sevgisi, her türlü tehlikelere karşı önlem almak, bulunduğu ülkeyi gelişmiş milletler düzeyine çıkarmak için oldukça önemlidir.

İnsanın doğduğu ya da büyüdüğü yer onun vatanıdır. Bu vatan işgal altındaysa, gelişmemiş düzeydeyse, sürekli tehlikeler içindeyse insanların huzurla yaşaması mümkün değildir. Böylelikle, vatan sevgisine sahip olmayan milletlerin dünya yaşamlarında karşılaşacakları zorluklar fazladır.

Aslında vatan sevgisi, kişinin canını ve malını ortaya koyacak derecede vatanına karşı duyduğu sevgidir. Vatanı korumak, Allah’ın emir ve yasaklarını uygulayabilmek anlamına da gelir. Çünkü diğer güçlerin altında kalan kimseler zulüm görerek ibadetlerini yerine getiremez, inançlarını hür bir şekilde yaşayamazlar.

İslam’da vatan sevgisinin önemi nedir?

İslam’da büyük bir yer tutan vatan sevgisinin önemi Hz. Muhammed’in hayatından da öğrenilebilir. Hz. Muhammed, İslamiyet’i yaymak amacıyla çeşitli çalışmalar içinde bulunan, bunun sonucunda topraklarını terk etmek zorunda kalan bir peygamberdir. Kendisiyle birlikte tüm Müslümanlar da onu izleyerek bir süre için Mekke’den Medine’ye gitmiştir.

Vatan sevgisi, Hz. Muhammed ve sahabelerinin kendi topraklarına geri dönmesini sağladı. İbadetlerini rahatça yapabilecekleri, Allah’a iman edebilecekleri özgür bir ortam oluşturdu. Oysaki vatan sevgisi bulunmasaydı Mekke’de bulunan kutsal bölgeler gayrimüslimler tarafından yönetiliyor olabilirdi. Bu durumda yapılması gereken ibadetler, korunması gereken alanlar hiçe sayılmış olurdu.

Aslında bu sevgiyle savaşan ve ölen kimseler için şehitlik mertebesi bulunur. Bu mertebe, vatan aşkı sayesinde vatanını korumak amacıyla canını feda eden askerleri kabul eder. Cennette yer aldığı için vatan uğruna canını veren kişiler cehenneme uğramadan Hz. Muhammed’e komşu olurlar. Hadis-i şerifte şöyle buyrulur:

“İki göz vardır ki Cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz ve gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz.” (Tirmizi)

Hadiste bahsedildiği gibi vatan ve Allah sevgisi aynı şekilde mükafatlandırılır. Çünkü kişinin vatanına duyduğu sevgi Allah’tan gelen sevgidir.

Vatan sevgisi bulunmayan milletlerde yağmalanma, başka devletlerin himayesine girme gibi sonuçlar ortaya çıkar. Bu durumda halkın rahat ve saadet içinde yaşaması mümkün olmaz. Kendilerine hükmeden kişilerin koyduğu kurallara bağlı olarak yaşarlar. İbadetlerini gizli tutmak zorunda kaldıkları için emir ve yasakları tam olarak yerine getiremezler.

Bir kimsede vatan sevgisi olduğu nasıl anlaşılır?

Aslında atan sevgisine sahip olan kişiler yaşamlarının her alanlarında bu durumu gösterirler. İlk özellikleri vatan için canlarını feda etmekten kaçınmıyor olmalarıdır. Her türlü tehlikede savaşmaya ve mücadele etmeye hazır haldelerdir.

Esasen vatan sevgisi bulunan kimseler vatanlarına zarar getirecek her davranıştan uzak dururlar. Bir kısım ibadet üzerinde çalışmalar yaparken diğer kısım bilimi ve teknolojiyi geliştirmek için çaba harcarlar. Devlet büyüklerinin önerilerini dinleyerek hareket ederler.

Bu sevgi insanın kalbinde yer alan bir duygudur. Bu nedenle vatana karşı duyulan sevgiyi iş yaşamında, arkadaş ortamında, akademik durumda ortaya çıkarmak gerekir. İlk öncelik vatanın yararına olacak şekilde hareket edilmelidir.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.