Veliye KDV Farkı Ödenecek

Türkiye Buket Cengizalp 14-Eyl-2020
Photo 180858670 © Nazife Hatipoglu - Dreamstime.com

Gelir İdaresi Başkanlığı 1 Eylül itibariyle % 8’den % 1’e indirilen özel okul ücretlerindeki KDV’nin fatura kesilmiş olsa bile veliye geri ödeneceğine dair önerge iletmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından özel okulların 1 Eylül’den önce faturası kesilmiş eğitim ücretinin % 7’lik farkının gider faturası ile velilere geri ödeyebileceğini duyurdu. Özel okullar ise bu tutarı daha sonra doğacak KDV matrahından düşecek. Ancak servis, yemek, kitap, kırtasiye, yatakhane ve etüt hizmetleri içim önceden alınan KDV bu geri ödeme sistemine dahil değil. Öte yandan bu hizmetler için KDV bu yılın sonuna kadar % 1 düzeyine indirilmişti.

Bu bilgilerin ışığında Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 Eylül 2020’den 30 Haziran 2021 tarihine kadar Katma Değer Vergisi ( KDV) % 1’e indirilen eğitim öğretim ücretlerine ilişkin bir haber Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verildi.

1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için 1 Eylül 2020 tarihinden önce düzenlenmiş faturalarda % 8 oranında KDV hesaplanarak beyan edilmiş olması halinde, aradaki % 7’lik KDV farkının alıcılara iadesinin gider pusulası düzenlenerek yapılacağı ilgili kurumlar tarafından duyuruldu.

Öte yandan yemek, kahvaltı, servis, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt gibi hizmetler için bu indirimin geçerli olmayacağı da yetkililer tarafından velilere ve okul yönetim birimlerine bildirildi.