Vicdanı hür nesiller yetiştirmek nasıl mümkün?

Çocuklar İpek Atacan
Yeşillik içinde çocuk
Suateracar-Dreamstime

Gelecek kuşaklara güzel bir dünya bırakabilmek için vicdanı hür nesiller yetiştirilmelidir. Bu sebeple çocuklara insana doğuştan verilen vicdanı doğru öğretmek, ona uygun şekilde nasıl yaşanacağını göstermek gerekir. Allah, insanlara bahşettiği vicdan duygusu sayesinde doğru ve yanlış arasında ayrım yapılabilmesini sağlar.

Çocukların vicdan sahibi olması neden önemlidir?

İnsanların vicdanlı olması, kendi davranışlarından dolayı kendilerini değerlendirmeleridir. Doğru işlerde rahatlayan vicdan, yanlış yapılan işlerle birlikte azap çekmeye başlar. O yapılan yanlış düzeltilene kadar da insanın vicdanı kendisini yalnız bırakmaz. Bu sebeple vicdan sahibi olmak kadar, çocuklara da bu duyguyu doğru şekilde aşılamak gerekir.

Şu an dünyanın sürekli değişime uğradığı, teknolojinin geliştiği ve insan işlerinin bozulduğu bir zaman dilimidir. Gelecekte yaşanabilir bir dünya bırakmak için öncelikle insan ilişkilerini düzenlemek, bu sebeple insanları düzenlemek gerekir. Çocuklara yetişkin oldukları dönemde güzel bir dünya bırakabilmek ve vicdanı hür nesiller yetiştirmek için özellikle ebeveynler üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.

Vicdan sahibi çocukların olması ileride ailelerine karşı sorumlu olmalarını sağlar. Akraba ve arkadaş ilişkilerinde kötü gün dostu olurlar, böylelikle toplumda sevilen bireyler haline gelirler. Allah’ın yolundan ayrılmadan yaşamaya çalışacakları için kazanacakları ameller onların ahiretini de dünyasını da güzelleştirir.

Gelecek için nasıl vicdanı hür nesiller yetiştirilir?

Bir çocuğun asıl eğitimi aile içinde başladığı için vicdanı yönetmeyi öğretmek de ailenin görevidir. Bu sebeple çocukların öğrenmeye en açık olduğu yaş gruplarında vicdan eğitimi de verilmelidir. O zamanlarda verilen eğitimler kalıcı, öğretici ve anlamlı olduğu için ilerleyen dönemlerde değişime daha kapalı olurlar.

Çocuklara önemli kavramları öğretirken onları övmemek, başarıları veya başarısızlıkları hakkında yorum yapmamak gerekir. Aksi durumda çocuklar kendileri başarılı gördükleri alanları doğru, diğerlerini yanlış kabul ederler. Böylelikle vicdana ters gelen, yapılması yanlış olan işleri doğrularıyla karıştırılabilirler.

Bir çocuğun anne ve babasını taklit ederek büyüdüğü gerçektir. Her konuda olduğu gibi vicdan hususunda da anne ve babanın çocuklara örnek davranışlar yapması beklenir. Bu nedenle vicdan gibi önemli bir kavramın çocuklara aşılanması gerekir. Çocukların merakla sorduğu soruları yanıtlamak, eksikleri tamamlamak da ailelerin görevleri arasındadır.

İslam’da vicdanın yeri nedir?

Vicdanlı olmak, henüz Allah’ın yolundan ayrılmadığını gösteren bir durumdur. Çünkü Kur’an-ı Kerim ve İslam neyi emrediyorsa vicdan da aynı yönde çalışır. Haksızlıktan, yanlıştan, günahtan ve pişmanlıktan dolayı vicdan rahatsız olur. Ancak hak yerini bulduğunda, Allah’ın rızasını alacak işler yapıldığında vicdan rahatına kavuşur.

İnsanlar Allah’a iman etmeseler bile vicdanları Allah’ı bilirler. Bu sebeple dünyada akıl sağlıklarını koruyarak yaşarlar. Aksi taktirde dünyanın düzeni, ölümden sonrası, gelecek günler hakkında düşünen insanlar artık yaşayamayacak hale gelirdi. Vicdanın doğuştan olması, insanlara Allah’ı tanıma konusunda kolaylık sağlayarak doğru yolda ilerlenmesini amaçlar.

Dünya yaşamında yapılan bir günahın en ağır bedeli vicdan azabı çekmektir. Ancak bazen işlenen günahlar insanın içinde yük oluşturmaz, hiç yapılmamış gibi tepki verir. Bu durum aynı günahın sık sık tekrarlanması sebebiyle meydana gelir. Ancak Allah, yanlışını fark eden ve bu yanlıştan dönen her mümini affetmek için yanında bulunur.

Kısaca, dünyayı yaşanabilir kılan değerlerden biri vicdandır. Nasıl ki bireyler vicdanlarını kontrol edebiliyorsa çocuklara da doğruları ve yanlışları öğreterek bunu yapması sağlanmalıdır. Aksi taktirde dünyanın sorunları giderek artarken ahiret yaşamı için uğraşılmaz hale gelir. Allah’ın rızasını kazanabilmek içinse vicdana ihtiyaç vardır.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.