Yalan söylemek günahtır! Rengi olmaz!

İslam Buket Cengizalp
yalan söylemek
Ximena Nahmias-Unsplash

İslam dini yalan söylemek ile ilgili ne buyurur? Doğruluk, dürüstlük dini olan İslam’da yalancılıkla ilgili nasıl emirler, buyruklar yer alır? Bu konu enine boyuna yazımızda yer alıyor.

Kur’an’da ne diyor?

Her zaman mümine örnek bir kul olması yönünde emir ve buyruklar sunan Kur’an-ı Kerim’de doğruluk, dürüstlükten yana birçok ayet bulunur. Ayrıca yalan söylemek ile ilgili de birçok uyarı Kur’an-ı Kerim’de yer alır.

Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

“Öyleyse iğrenç bir pislik olan putlardan kaçının, yalan söz söylemekten de kaçının.” (Hac Suresi, 30. Ayet)

Bu ayeti kerimeden de anlaşıldığı üzere yalancılık İslam dininde en kabul edilmeyen davranışların başında yer alır. Yalan söylemek, yalan yere şahitlik etmek, bir kişiye iftira atmak Allah yolunda yaşayan, iman dolu bir mümine yakışmayan davranışlardır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) de şüphesiz, yalancıları sevmez. Zaten Allah inancıyla dolu bir gönle sahip olan mümin de yalan söylemez.

Kur’an’da şöyle buyrulmuştur:

“Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı, onlar için acı bir azap vardır.” (Bakara Suresi, 10. Ayet)

Bakara Suresi’nin bu ayetinden de anlayacağımız üzere gerçekten uzak söylemlere İslam dininde yer yoktur. Kur’an’da yalan söyleyenlerle ilgili azapların beklediği açıkça belirtilmiştir. Allah’ın azabı yalan söyleyenlerin üzerine olur.

Beyaz yalan, pembe yalan olur mu?

Esasen önemsiz olarak kabul edilen şeyler için beyaz yalan denilir. Bu yalanlar çoğu zaman karşı tarafın iyiliği için edilir. Örneğin kavga eden ve boşanmak üzere olan bir karı-kocayı barıştırmak için aile büyükleri kimi zaman beyaz yalanlar söyleniliyor. Kocasının karısı hakkında çok iyi bir ev hanımı olduğunu söylememiş olsa dahi o aile büyüğü sanki o cümleyi kurmuş gibi eşine söyleyebiliyor k, böylece kadının hoşuna gitsin ki aile dağılmasın. Yuva bozulmasın, çocuklar boşanmış bir anne baba ile büyümesin!

Peki, edilen bu yalanın azabı da büyük mü olur? Her işte olduğu gibi bu işin de en doğrusunu şüphesiz Yüce Allah bilir. Allah’ın takdiridir. Biz kullar din adına kararlar ya da hükümler veremeyiz. Ancak genel olarak Kur’an’da yalan söylemenin günah olduğu sık sık vurgulanmıştır. Öyleyse genel olarak bakıldığında bu aile barıştırma olayında da edilen yalanlar günah olarak o kişinin ya da kişilerin günah hanesine yazılacaktır. Ancak işin geri kalan kısmı yani “beyaz yalan” olduğu için affedilip affedilmeyeceği hükmü yalnız Yüce Allah’a aittir.

Vicdanının sesini dinlemek nasıl olur?

Bir mümin, geceleri yattığında başını yastığa koyduğunda vicdanı temiz bir şekilde rahatça uyuyorsa bu, onun iman dolu bir kalbi olduğunu gösterir. Vicdan muhakemesi bir Müslüman’ın olmazsa olmazıdır adeta. Vicdanımız bizim bu fani dünya hayatındaki ölçümüzdür.

Kur’an-ı Kerim’de buyrulan ayetlerdeki doğruları hayatımıza en doğru şekilde  adapte edebilmek önemli. Bir ameli işlerken vicdanımıza sormalıyız: “Ben bu işi yapacağım ama bu, benim inancıma, İslam dinine uygun bir davranış mı?” gibi bir soruyu her zaman kendimize sormalıyız.

Allah insanı diğer canlılardan farklı olarak yaratmıştır. İnsanın muhakeme yeteneği Yüce Allah tarafından verilmiştir. İnsanın vicdanı vardır ve olayları kendi iman dolu kalbinin süzgecinden geçirerek ölçüp değerlendirebilir.

Bir mümin yeter ki şeytanının vesvesesinden uzak dursun. Eliniz vicdanına koysun ve yalan söylemeden önce oturup düşünsün, ki bu şekilde İslam dinine uygun bir şekilde hareket etmiş olur. Cenabı Hakk vicdanı temiz her mümini, doğru yoldan ayrılmayan, yalan, riya bilmeyen kullarından olmayı nasip eylesin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.