Yalancılık nedir? Allah katında günahı nedir?

Psikoloji Contributor
rodion-kutsaev-Pwg9-2FCN0s-unsplash
Rodion Kutsaev-Unsplash

Allahü Teala’nın nazarında yalancılık nedir sorusu, bu haslete bulaşmaktan korkan Müslümanlar tarafından sıkça sorulur. Bu bağlamda yalan, bir kimseyi aldatmak amacıyla gerçeğin dışında söylenen söz ve davranışlar bütünüdür. Yalancıysa bu eylemi gerçekleştiren ve devamlılığını sağlayan kişidir.

Kur’an-ı Kerim ve sünnette yer alan öğütler insanın dünya ve ahiret yaşamında huzura kavuşabilmesi içindir. Buna göre, yalancılık kişinin dünyasını ve ahiretini yakmaya sebep olabilecek bir haslettir. İslami kaynakların tümünde Müslümanların yalandan ve yalan söylemekten imtina etmesi tembihlenir.

Hadiste buyrulduğu üzere Allahü Teala katında yalancılık nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bir hadisi şerifinde, “Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında “yalancı” olarak tescillenir.” (Buhari, Edeb) buyururlar. Buradan da anlaşılacağı üzere yalanda ısrarcı olmanın sonu Allah’ın rızasından uzak kalmaktır. Üstelik bu eyleme tövbe etmeden devam etmenin neticesi de cehennem azabıdır.

İslam inancında mümin kimsenin; imansızlık, ana babaya asilik ve yalan tarzı işlerden uzak durması emredilir. Yalan gibi küçük görünen hasletler bireyden başlamak üzere toplumun geri kalanını da fenalığa sürükler.

Dinimizde yalan söylemenin günahı nedir?

Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan emir, yasak ve tavsiyeler mümin kimselerin mutlaka uyması gereken işlerdir. Bu bağlamda, Kur’an’da yer alan ayetlerin bir kısmı yalan konusuna değinir. Ayetlerde insanlara yalan söylememeleri ve doğruyu konuşmaları gerektiği açıkça belirtilir.

Dinimizde günahların tümü eşit değildir. Bu kapsamda günahların büyük ve küçük olmak üzere iki sınıfa ayrıldığı görülebilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadislerinden anlaşıldığı üzere yalan söylemek büyük günahlar arasında yer alır. Yalanın küçüğü büyüğü de olmaz. Çünkü başta küçük olarak görünen yalanlar zaman içerisinde daha büyüklerini de beraberinde getirir. En sonunda da kişi Allah’ın huzuruna yalancı olarak çıkar.

Yalan ve yalancılık nedir sorusunun en kısa cevabı gerçeği çarpıtmak ve değiştirmek şeklindedir. Bu haslete kapılmak İslami açıdan caiz değildir. Ancak kişinin doğruları konuşması durumunda ortaya bir zarar çıkacaksa “kinaye tevriye” yapılmasında bir sakınca yoktur. Kinaye tevriye doğrudan yalan söylemeyip, gerçekleri üstü kapalı ve yoruma açık şekilde söylemek demektir.

Yalan söylemenin zararları nelerdir?

Yalan söylemek maddi ve manevi bakımdan oldukça zararlı bir eylemdir. Bu bağlamda kişinin Allah’ın rızasından uzaklaşması ve ahiret mutluluğunu kaybetmesi, yalancılığın en büyük cezasıdır. Çünkü yalan ve iman yan yana durabilecek kavramlar değildir. Ancak bu eylemin getirileri dünya yaşamı üzerinde de ağır sonuçlara sebebiyet verir.

Kişi yalan söylediğinde ve buna devam ettiğinde ailesinden başlamak üzere toplumsal açıdan tüm güvenilirliğini kaybeder. Çocukları atlatmak için ebeveynler tarafından söylenen yalanlar da bu konuya verilebilecek basit bir örnektir. Küçük bir eylem gibi görünse de anne ve babaların yalanları daha erken çağlarda çocukla kurulabilecek bağın önüne geçer. Bu bakımdan toplumdaki ilişkileri ve güven duygusunu korumanın tek yolu dürüstlükten geçer. İnsan yaptığı eylemlerden ve söylediği sözlerden hem dünya hem de ahirette sorumlu tutulur. Yalan söylerken bunun elbet açığa çıkacağı unutulmamalıdır.

Yalan söylemek, insanın en büyük zaaflarından biridir. Bu bakımdan, daha küçük yaşlardan itibaren nefsin bu yönünü köreltmek ve çocukları yalanın yıkıcılığı konusunda bilgilendirmek gerekir. Aksi durumlarda kişi yalan söyleye kalbinin hastalanmasına yol açar. Ahiret ve hesap günü gelip çattığında da Allah katında yalancı olarak değer görür.

YAZI: İPEK ATACAN