Yaradan ile Yüzleşmeye Hazır mıyız?

Dua Contributor
dreamstime_s_10747354
Dreamstime

Koronavirüs pandemisi sebebiyle sayısız insan hayatını kaybediyor. Bu elim durum, Yaradan bizi kutsadığı ve her gün uyanmamıza izin verdiği bu dönemde inananlar olarak kendimizi geliştirmeye çalışmamız için bir hatırlatma görevi görmelidir.

Etrafımızdakilere karşı nazik olmayı unutmamalıyız. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V):
“Kim bir inananın sıkıntısını dindirirse, Allah onu ahiretin zorluklarının zorluğundan kurtaracaktır. Borcunu ödeyemeyen, maddi açıdan dara düşmüş bir kişinin durumunu hafifletirse, Allah hem bu dünyada hem de ahirette onun yerini hafifletecektir. Bir Müslüman’ın kusurlarını kim gizlerse, Allah bu hayatta ve ahirette o yardım edenin kusurlarını gizleyecektir.”

Yaradan için yaşamak

Ebeveynlerimize bakmanın önemini göz ardı etmemeliyiz ve onlara karşı sabırlı olmak için çaba göstermeliyiz. Bir hadiste Abdullah bin Mesud şöyle der:

“Allah’ın en çok sevdiği davranışları Peygamberimiz’e (S.A.V) sordum. Dedi ki: ‘Namaz’ı vaktinde kılmak. Ona tekrar sordum: ‘Başka Efendimiz?’ Kendisi:

‘Ebeveynlerimize karşı saygılı ve nazik davranmamız.’ diye buyurdu. (Buhari)

Peygamber’imiz Hz. Muhammed’in bu hadisinden yola çıkarak şunu hatırlatmakta fayda var;  Namaz’ın önemini sık sık hatırlamalı, dua ederken odaklanmak için elimizden geleni yapmalı ve zamanında dua etmeliyiz. Sevgili Peygamber’imiz
“Cennetin anahtarı duadır; Namazın anahtarı ise abdest.” (Müsned Ahmed bin Hanbel)

Kur’an’ı okumanın İslam’ın hayati bir parçası olduğunu ve onu mümkün olduğunca düzenli bir şekilde okumaya gayret etmeyi unutmamalıyız. Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de buyurduğu gibi Kur’an okumak, kalbimizi iyileştirir:

“Ey insanlar! Rabb’inizden size bir öğüt; kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.” (Yunus suresi 57. ayet)

Ayrıca başkalarını affetmeyi ve kin tutmamayı da unutmamalıyız. Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:

“Ve bırakın bağışlasınlar, hoş görsünler; Allah’ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyendir. ” (Nur Suresi, 22. ayet)

Tövbenin önemini göz ardı etmemeliyiz. Rabb’imize içtenlikle tövbe etmeli ve bizi affetmesi için Allah’a yalvarmalıyız. Rabb’imiz bize Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:

“Hepiniz Allah’a tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz.” (Nur Suresi, 31. ayet)

Allah’ın bize verdiği zenginlikle hayır kurumuna vermek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bir hadiste okuduk:

“Kıyamet Günü, müminin serinleyeceği gölgelik, (verdiği) sadakasıdır.” (Tırmizi)

Bu dünyevi yaşamın popüler yaşam biçimine çok fazla odaklanmak yerine, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in izinin, asıl takip etmemiz gereken yol gösterici olduğunu sıkça hatırlamalıyız.

Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur

“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayan ve esirgeyendir.”

(Al-i İmran Suresi, 31. ayet)

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.