3 İhlas 1 Fatiha Fazileti Nedir?

Dua Contributor
ID 50064815 © Serdar Başak | Dreamstime.com
ID 50064815 © Serdar Başak | Dreamstime.com

Fazilet nedir? Fazilet kelime artarak fazlalaşmak, eksikliğin zıttı, fazlalık anlamlarına gelir. Peki, 3 İhlas 1 Fatiha fazileti nedir? Kur’an-ı Kerim’de birçok faziletli davranış ve tutumdan bahsedilmiştir. Bu faziletli tutumlar için kısaca iyi ve ahlaklı davranışların tamamı denilebilir.

İyi ve ahlaklı davranışlar bir kimsenin hoşgörülü, iyi huylu, edepli, güzel yüzlü, yardımsever ve adaletli olmasıdır. Aynı zamanda Kur’an’daki faziletli davranışlara Allah’a itaat etmek, onu övmek, işlenen günahlar karşında tövbe etmek, Allah’a dua etmek, ibadetleri yerine getirmek örnek verilebilir.

3 İhlas 1 Fatiha fazileti nedir?

Sure ve duaların faziletleri var mıdır? Ramazan ayı, Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı geceyi içine aldığı için diğer aylarda, Hz. Muhammed’in yaşadığı asır diğer asırlardan daha üstündür. Bu dönemlerde yapılan ibadetlerin mükafatları daha fazladır. Tıpkı bunun gibi, Kur’an okumak sevaptır fakat Kur’an’da öyle dua ve sureler vardır ki, onları okumak daha sevaptır.

Fazileti olan sureleri okumak darda kalan kişinin derdine çare, sıkıntıdaki kişinin derdine çözüm, hapisteki kişiye özgürlük, esnafa bereket, kişiye bol kazanç, aileye bol huzur ve mutluluk gibi birçok getiride bulunur. Bu dua ve sureleri okumak aynı zamanda kişiyi yaptığı ibadetten dolayı Allah’a yakınlaştırır ve imanını güçlendirir.

3 İhlas 1 Fatiha ne zamanlar okunur?

3 ihlas 1 Fatiha, halk arasında üç kulhu bir elham olarak da geçer. İhlas suresi ve Fatiha suresi kendi başlarına okunduğu zamanlarda da faziletleri olan surelerden biridir. Peygamber Efendimiz İhlas suresi için “Canımı gücü ve kuvvetiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir.” (Buhâri) buyurmuştur. İhlas suresi, Kur’an-ı Kerim’de bu kadar çok önemli ve faziletlidir.

Kur’an-ı Kerim’in üç ilim konusunu içerdiği bilinmektedir. Bu ilimler Kur’an’ı üçe bölmektedir. İlk ilim, tevhid ilmidir. Allah’ın varlığı ve birliğini anlatır. İkinci ilim teşri ilmidir. Yasama ve ahkam konularını anlatır. Üçüncü ilim ise ahlak ilmi konularını anlatır. Bir müminde bulunması gereken ahlaki özellik ve güzelliklerden bahseder.

Fatiha, kelime anlamı olarak başlangıç demektir ve Kur’an-ı Kerim’in başlangıç suresi olarak yer alır. Bir ayetinde “(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fatiha, 1/5) buyrulur.

İki dua da Allah’a yakarış, ondan yardım dilemek için edilir ve 3 İhlas 1 Fatiha olarak okunduğunda ona yaklaşmak, manevi huzur bulmak, dert, sıkıntı ve kederden kurtulmak mümkün olur.

Bin Umeyr’in rivayetine göre, Hz. Muhammed, Fatiha suresi hakkında şunları söylemiştir: “Fâtiha Sûresi her derde devadır.” ve “’Fatiha bütün dertlere karşı şifadır.” Bu sureyi okuyarak dertlere deva ve şifa bulmak mümkündür. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresinin daha birçok fazileti bulunmaktadır.

3 İhlas 1 Fatiha’yı okuyan kişi günün her zamanında dilediği vakit okuyabilmektedir. Kişinin durumuna bağlı olarak saatlerin değişmesinde veya hangi gün okuyup okumadığı mümine kalmıştır.

İhlas suresi yalnızca tevhid inancından bahseder

Allah’ın varlığı ve birliğini, onun hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını, onun doğrulmadığını ve doğurmadığını açıklar. Bu sebeple Kur’an’ın üçte birine eşittir. Çünkü yalnızca zatı ve sıfatlarıyla Allah’ı anlatmaktadır.

Üç kulhu bir elham okumanın Kur’an-ı Kerim’i hatim sevabı olduğuna dair söylentiler vardır fakat bunun kesinliği hakkında bir açıklama bulunmamaktadır. İhlas suresinin Kur’an’ın üçte birini okumaya eşdeğer olduğunu belirten fazla sayıda hadis-i şerif bulunmaktadır.

Allah’a yakın hissetmek, onun varlığını bilmek, bereket ve zenginlik kazanmak, hastayken şifa bulmak, kazanç sağlamak, cinden korunmak, şeytandan kaçmak ve vesveselerinden sığınmak için üç İhlas bir Fatiha okunabilir.