Yasin Suresi fazileti ve sırları nelerdir?

Dua Buket Cengizalp
Yasin Suresi faziletleri
Syed Aoun Abbas-Unsplash

Kur’an-ı Kerim tüm müminler için hakiki bir yol göstericidir. Yasin Suresi de Kur’an’da yer alan ve Müslümanlar için en önemli hayat ve iman yolundaki rehberlerden biridir. Peki, Yasin Suresi fazileti ve sırları denildiğinde neler bilinmelidir? Birlikte inceleyelim.

Konusu nedir?

Kur’an-ı Kerim’in 36. suresi olan Yasin, tam 83 ayetten oluşmuştur. Mekke döneminde indirilmiştir. Sure adını, ilk ayetindeki kelimden almıştır. Tam olarak anlamı bilinmese de Yasin sözcüğü yaygın olarak erkek ismi olarak kullanılır. Erkek çocuklara bu kutsi simin verilme amacı ise, Kur’an-ı Kerim’de yer alan Yasin Suresi’dir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) de Yasin Suresi’nin sıklıkla okunmasının faziletlerinden bahsetmiştir. İslam alemi için çok önemli bir yere sahip olan sure, “Kur’an-ı Kerim’in kalbi” olarak da anılır. Tam 83 ayetten oluştuğu için hayli uzun bir sure olarak kabul edilir.

Yüce Rabbimizin resulü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de bir hadisi şerifinde Yasin Suresi ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur:

“Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’an-ı Kerim’in kalbi de Yasin Suresi’dir. Kim Yasin’i okursa, Allah onun okumasına, Kur’an-ı Kerim’i on kere okumuş gibi sevap yazar.” (Tırmizi)

Biz müminler için böylesine önem taşıyan bu mukaddes sure, özellikle vefat eden kişinin ardından okunur. Zaten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de vefat eden yakınlarımızın yanında mutlaka Yasin Suresi’ni okumamızı buyurmuştur.

Yasin Suresi’nin 82. Ayeti, inanan kullar için her zaman hatırlaması gereken bir hayat dersi niteliği taşır:

“Allah bir şeyi istediğinde, buyruğu sadece şunu söylemektir: “OI!” Artık o, oIuverir.” (Yasin Suresi, 82. Ayet)

Ne zaman Yasin okumalıyız?

Az evvel de belirttiğimiz gibi Yasin Suresi genellikle vefat eden yakınlarımızın ardından okunur. Çünkü içerisinde ölüm, yaşam konuları ağırlıklı olarak buyrulmuştur. Bunun yanı sıra bir ne zaman ümitsizliğe düşsek biz müminler olarak özellikle Yasin Suresi’ni okumamızda çok büyük faziletler vardır. Çünkü evet, bu mukaddes surede de geçtiği gibi; Allah “Ol” der ve olur…

Biz aciz kullar zaman zaman yaşanılan güçlükler karşısında umutsuzluğa kapılırız. Dünya hayatının zorlukları birçoğumuzu umutsuzluğa sürükleyebilir. Oysa işte Yasin Suresi fazileti ve sırları da burada gizlidir: Müminlere umut verir.

Bu çok mühim surede de Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi kullar eninde sonunda Allah’a döndürülecektir. Bu derin anlamı hayatlarımızın içerisine entegre ederek yaşayabilmek de işte asıl meseledir. Dünya hayatının geçici olduğunu idrak etmek demek; bu hayatta hiçbir şey yapmamak anlamına gelmez.

Yasin Suresi fazileti nedir?

Çalışmak, ibadet etmek, paylaşmak, yardımlaşmak, huzurlu, nefse hakim bir şekilde dünya hayatını tamamlayabilmek en önemli kulluk vazifelerinin başında gelir. Tevekkül etmekse her zaman bir müminin temel görevidir. Bizler aciz kullar olarak dünya hayatında iyi ameller işlemek için daima çalışmalıyız. Allah’ın varlığına güvenip, tevekkül etmek ise her zaman aklımızda tutmamız gereken bir durumdur. İşte Yasin Suresi, Müslümanlara bu tevekkül halini idrak ettirip, bu hal ile yaşamayı hatırlatır. Yasin Suresi tabii ki ölülerimizin ardından okunabilir; okunmalıdır da. Ancak aynı zamanda bir müminin hayatta Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını anlayabilmesi için yani kendisi için de Yasin okuması gerekir.

Dünya yaşamı ve ahiret yaşamı birbirinden çok bağımsız gibi düşünülse de aslında birbiriyle son derece bağlantılı iki hayattır denilebilir. Bir mümin, dünya yaşamını büyük bir ciddiyetle idrak edip, ibadetlerini yaparak, nefsine hakim olarak riyadan, günahtan uzak durarak yaşamalı. Kul olarak gücünün yetmediği yerde de Yüce Allah’a havale etmeli ve tıpkı Yasin Suresi’nde buyrulduğu üzere Rabbimizin “Ol der ve olur” emrini her zaman hatırında tutarak yaşamalıdır.

 

 

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.