Yemame Savaşı sebepleri ve sonuçları

Tarih İpek Atacan
atlılar
İllustrasyon: Tarih Arşivi

Oldukça şiddetli bir olay olduğu varsayılan Yemame Savaşı sebepleri ve sonuçları tarihçiler tarafından da incelenen bir konudur. Savaşın sebep ve sonuçlarına geçmeden önce Yemame’nin bölge olarak nerede bulunduğunu bilmekte fayda vardır. Buna göre, Yemame; Hicaz, Aruz ve Necid arasında kalan bir alandır.

İslam tarihinin büyük savaşlarından biri olan Yemame Savaşı sebepleri nelerdir?

Yemame Savaşı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in vefatından sonra, 632 senesinde yaşanmıştır. Savaşın bir tarafı Hz. Ebu Bekir’in İslam ordusu, diğer tarafı da peygamberlik ilanında bulunan Müseylimetü’l Kezzab ve kendisinin taraftarlarıdır.

Müseylimetü’l Kezzab, Mekke’den Medine’ye yapılan hicretin onuncu senesinde İslamiyet’i kabul etmiş bir kimsedir. Kendisi Medine’de bir süre vakit geçirdikten sonra Yemame’ye dönmüş ve Hz. Muhammed’in vefat etmesiyle birlikte peygamberlik iddiasında bulunmuştur. Kendine vahiy geldiğini söylemiş, İslam’da farz sayılan bazı ibadetleri ve haram sayılan işleri kaldırmaya yeltenmiştir. Neticedeyse Müseylimetü’l Kezzab’ın yanında binlerce kişi toplanmıştır.

Hz. Ebu Bekir dönemine denk gelen Yemame Savaşı sebepleri aslında yalancı peygamberlik iddiasıdır. Buna göre, Müseylimetü’l Kezzab’ın üzerine sırasıyla İkrime bin Ebu Cehil ve Hz. Halid bin Velid ile orduları gitmiştir. Neticede de Müseylimetü’l Kezzab ve yanındakiler bozguna uğramışlardır.

Yemame Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

Diğer savaşlarda olduğu gibi Yemame Savaşı’nda da çok sayıda Müslüman şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Bunlar arasında büyük bir bölümü hafız olduğu için, verilen kayıplar da düşünülerek, Kur’an-ı Kerim’in toplatılmasına karar verilmiştir. Yemame Savaşı’nın ilk sonucu bu olmuştur.

Öte yandan Yemame Savaşı, özellikle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in vefatı dolayısıyla çıkabilecek fitnelerin büyük bir örneği olmuştur. Savaşın İslam ordusu tarafından kazanılması neticesinde bu sahte peygamberlik iddiası son bulmuştur. Benzer zamanlarda farklı bir kabileye peygamber olduğunu inandırmaya çalışan Müseylimetü’l Kezzab’ın karısı da bu girişimden savaş neticesinde vazgeçmiştir.

Yemame Savaşı sırasında gösterilen fedakarlıklar nelerdir?

Yemame Savaşı sırasında Müslümanlar tıpkı; Bedir, Uhud ve Hendek Savaşları’nda olduğu gibi büyük fedakarlıklar göstermişlerdir. Zeyd bin Hattab ve Salim de dahil olmak üzere pek çok Müslüman şehitlik mertebesine ermişlerdir.

Ebu Ukeyl bin Uneyfi kalbiyle sol kolu arasında kalan bölümden yara almış ve kolu tutmaz hale gelmiştir. Bu yara sebebiyle acı çekmeye devam ederken ve yarı baygın haldeyken bile kendisi orduya katkı sağlamaya çalışmıştır.

Yemame Savaşı’nda ortaya çıkan senaryolar ve kayıplar, savaşın doğal bir sonucu olarak edebi eserlere de yansımıştır. Genellikle şiire dökülen eserlerden birisi de Dırar bin Ezver’e aittir.

İslam tarihinin en şiddetli savaşları arasında sayılan Yemame Savaşı’ndan aslında çıkarılacak pek çok sonuç vardır. Bu sonuçlardan en önemlisi fitnenin insanlık var olduğu sürece ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu yönündedir. Sahte peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetü’l Kezzab’ın yapmış olduğu da Müslümanlar arasında bir fitne çıkarmaktır.

Bu girişim sebebiyle pek çok kayıp verilmiş ve Müslüman hafızlar şehit edilmiştir. Tarih kaynaklarından da anlaşılacağı üzere savaşın kazananı ve kaybedeni için de mutlak bir zarar vardır. Bu bakımdan, hangi konuyla alakalı olursa olsun fitne çıkarmaktan ve bu fitnelere düşmekten imtina etmek gerekir. Zaten, İslam inancında fitne ve fitnecilere yer olmadığı açıkça beyan edilmiş bir husustur. Bizlere düşen de fitneden ve fitnecilerin şerrinden korunmak için daima dua etmek ve Allahü Teala’ya bu yönde yakarmaktır. Fitnenin yalnızca bu dünya için değil aynı zamanda ahiret için de bir felaket olduğu da akıldan çıkarılmamalıdır.

 

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.