Yemek duası önemi nedir?

Yemek Contributor
yemek duası önemi
Elena Eryomenko-Dreamstime.com

İslam inancında duaya verilen önem büyüktür, bunun bir örneği de yemek duası önemi şeklindedir. Yemek duası, Türk toplumunda çocuklara öğretilen bir gelenek olarak da kabul edilir. Buna göre, yemeğe başlamadan hemen önce yapılan dualarla sofranın bereketli olması umulur.

Hz. Muhammed (s.a.v) yemek duası önemi için ne der?

Müslüman aleminin en büyük örneği olan Hz. Muhammed türlü konularda dua etmek için Allahü Teala’ya el açardı. Enes b. Malik’ten aktarıldığı üzere kendisi yemek sırasında da dua ederdi. Söz konusu hadisi şerifte şöyle aktarılır:

“Yemediğini yedikten sonra şu şekilde sua eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Sarf edilen güç ve kuvvet bana ait olmadığı halde bu nimeti bana yediren, bana rızık olarak buyuran Allah’a hamd olsun.”  (Tirmizi)

Buradan da anlaşılacağı üzere Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed yemek duası ederken Allahü Teala’ya şükretmiştir. Zaten kanaatkar olmak, şükretmek ve hamd etmek İslam inancının vazgeçilmez birer unsurudur. Buradan yola çıkıldığında yemek duası önemi daha anlaşılır bir hal almaktadır.

Dinimizde yeri nedir?

İslam inancında samimi olunduğu şartta Allahü Teala’ya her konu hakkında dua etmek mümkündür. Buna göre duayla; bağışlanma ve af dilemek, rızık ve sağlık istemek, dertlere çare aramak ve iç huzuru bulmak mümkündür. Yemek duası da verdiği nimetlerden ötürü Allah’a şükretmenin güzel bir yoludur.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, Müslümanlara çocuklarını erken yaşta ibadetle tanıştırmaları gerektiğini vurgulamıştır. Bu noktada dini sevdirerek öğretmenin önemi büyüktür. Çocuklara uygun birer yemek duası öğretmek, onları ibadete ve şükretmeye alıştırmanın basit bir yoludur.

Yemek duası yapmanın gayesi; Allah’a hamd ve şükürde bulunmak, mağfiret ve rahmet dilemek olabilir. Yemek duası yapılırken ikram sahibi olan Allahü Teala’dan huzur ve afiyet üzere bir yaşam dilemek de mümkündür.

İslam’da yeme ve içme adabında yer alır mı?

İslam inancında kişinin dünyevi ve uhrevi yaşamını destelemek üzere bazı edep ve adap kurallarına yer verilir. Bu adap kurallarının başında; ibadet, uyku, konuşma, dinleme, giyinme ve yeme vardır. Dinimiz helal ve haram ayrımı üzerine kurulmuştur. Bu bakımdan haram olan ya da harama bulaşmış lokmaları yemenin İslami açıdan yeri yoktur. Helal yiyeceklerden oluşan sofrada oturmanınsa kendine has birtakım kuralları vardır.

Yemek esnasında konuşmamak, sağ elle yemek yemek, önce misafiri doyurmak, sofradan tam doymadan kalkmak; İslam’ın başlıca yeme adapları arasındadır. Bunun dışında da yemeğe besmele çekerek başlanması ve yemek bitiminde Allahü Teala’ya şükredilmesi tembihlenir. Yemek duasının sofra adabındaki yeri de tam olarak bu noktadır.

Yemeğe başlamadan önce dua etmek besmele çekmenin daha ayrıntılı bir halidir. Yemek bitiminde dua etmekse Allahü Teala’ya “Hamd olsun!” demenin bir başka yoludur. Neticede iki durumda da kişi sofrada bulunan nimetin Allahü Teala tarafından gönderildiğini bilir ve bunun için şükreder.

Çocuklar, bazı alışkanlıkları henüz küçük yaşlardayken aileleri vasıtasıyla kazanırlar. Buna göre onların iyi hasletlerle donanmasının başlıca yolu hanelerinde aldığı dini ve ahlaki eğitimle mümkün olur. Kanaatkar, kıymet ve şükür bilen çocuklar yetiştirmek için hane içerisinde devamlı şükür halinde olunması gerekir. Yemek duası alışkanlığı kazanmak bu şükrün basit bir göstergesidir. Bu dua sayesinde çocuk, tüm nimetlerin sahibinin Allahü Teala olduğunu her daim hatırlar.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.