Allah’ın Hoşnut Olduğu Davranışlar Nelerdir?

İslam Contributor
paul-gilmore-8kDOOrs608I-unsplash
Fotoğraf: Paul Gilmore-Unsplash

Allah’ın rızasını kazandıran ve Allah’ın hoşnut olduğu davranışlar, Kur’an-ı Kerim ayetlerinde ve Peygamber Efendimiz’in hadislerinde işlenir. Bu bağlamda; nefsinin ve şeytanın vesveselerine rağmen Allah’tan korkarak günah işlemekten sakınan, fedakar davranan, emanete sahip çıkan kimseler Allah rızasına kavuşur. Allah’ın, Kur’an-ı Kerim’de bahsi geçen isimlerinden biri de “Vedud” esmasıdır. Vedud, kelime anlamı ile seven manası taşır. Yani insanların Allah’ı sevdiği gibi, O da kullarını sever. Allah’ın sevdiği kullar ise farklı özellikleri ile anılırlar.

Allah, kendisine iman edenleri ve Hz. Muhammed’e uyan müminleri sever. Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde peygamberlere, özellikle de Hz. Muhammed’e, teslimiyet göstermenin önemi vurgulanır. Bu bağlamda, mümin kişilerin en büyük özellikleri Allah’a iman edip, Allah’ın peygamberlerine uymalarıdır.

Yüce Allah’ın müminleri sevdiği ayetlerde açıkça bahsedilmeyen bir konudur. Ancak Allah’ın kafirleri sevmediği sık sık dile getirilir. Bu bağlamda, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Al-i İmran Suresi, 31. Ayet)

Buradan anlaşılacağı üzere Allah, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e uymak, Allah’ın sevgisini kazanmak için ayrılmaz bir parçadır.

Allah’ın hoşnut olduğu davranışlar; tevekkül

Yaradan tevekkül edenleri sever. Tevekkül, iman ile beslenen bir davranış biçimidir ve dini literatürde önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda tevekkül eden kimse ilgili iş için elinden gelen çabayı gösterir ve neticeyi Allah’ın lütfuna bırakır. Buradan aldığı sonuç ne olursa olsun şükretmeyi ve başa gelenin Allah’tan olduğunu kabul etmeyi bilir. Konuyla ilgili ayette şöyle buyrulur: “…İş hakkında onlara danış, karar verince de Allah’a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever.” (Al-i İmran Suresi, 159. Ayet) Kişinin nefsi, tevekkül etmenin önündeki en büyük engeldir. Ancak kulun içindeki iman ve Allah sevgisi nefsin vesvesesini susturmayı başarır. Bu sebeple de Allah, kendisine tevekkül eden kullarını sever.

Allah, günah işlemekten imtina edenleri sever. Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan bazı ayetlerde “muttaki” terimi vurgulanır. Muttaki, kelime manası ile sakınan anlamı taşıyan bir sözcüktür. Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim’de “Şüphesiz Allah günahtan sakınanları sever.” (Tevbe Suresi, 7. Ayet) buyrulur. Buradan anlaşılacağı üzere; Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak, günah işlerden uzak duran ve harama girmekten imtina eden kulları; Allah tarafından sevilirler. Söz verip bunu tutan ve emanete hıyanet etmeyen kimseler de günahtan sakındıkları için bu gruba dahil olurlar. Ancak küçük ya da büyük fark etmeksizin Kur’an’da ve hadislerde geçen tüm günahlardan imtina etmek, Allah’a olan imanın bir göstergesidir.

Allah, temiz olan kullarını sever. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed hem bedensel hem de çevre temizliğine oldukça önem vermiştir. Kendisi sahabeyi de temiz olmaları konusunda teşvik etmiştir. Temizliğe değer veren kimseler Kur’an-ı Kerim’de de sık sık dile getirilir. İlgili ayetlerde temiz olan kişilerin övüldüğü görülebilir. Bu bağlamda, bir ayeti kerimede şöyle denir: “Allah çok tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever.” (Bakara Suresi, 222. Ayet)

Rabbimizin sevmediği davranışlar nelerdir?

Allah’ın kulları sevmesine sebep olan davranışlar olduğu gibi Allah’ın hoşnut olmadığı bazı davranışlar da bulunur. Bu bağlamda Allah’ın günahında ısrar edenleri sevmediği bilinir. Bunun yanı sıra; kötülüğü dinlendirip yayılmasını sağlamak, başkalarına zalimlik etmek, savurgan olmak ve kibirlenmek de Allah’ın hoşnut olmadığı bazı davranışlar arasında yer alır. Hayırlı bir Müslüman Allah’ın rızasına kavuşmayı ve Allah’ın tarafından sevilmeyi ister. Bunu isteyen kimse de bilerek Allah’ın hoş karşılamayacağı hiçbir hareketi yapmaz.