Yunus Emre’nin hoşgörüsü nasıldır?

Önemli Şahsiyetler Contributor
Yunus Emre'nin hoşgörüsü
Janusz Pieńkowski-Dreamstime.com

Ahlak değerlerinden söz edildiği zaman Yunus Emre’nin hoşgörüsü mutlaka dillendirilir. Yunus Emre, sahip olduğu hoşgörüyle öne çıkan bir halk şairidir. Yaşamı boyunca Allah yolunda ilerlemiş, şiirlerinin çoğunda Allah’a olan aşkını anlatmıştır. Bu nedenle ölümünden sonra bile adından söz ettiren saygıdeğer bir kişidir.

Kimdir? 1241 ve 1321 yılları arasında yaşayan Yunus Emre, mutasavvıf ve şairdir. Kendisi hakkında yazılı kaynaklar sınırlı olduğu için hayattı hakkında tüm bilgiler kesin değildir. Bu nedenle evlenerek aile kurup kurmadığı bilinmez.

Yunus Emre’nin hayatı hakkındaki birçok bilgi günümüze ulaşan eserlerinden edinilir. Bu nedenle Arapça ve Farsça dillerine hakim olduğu düşünülse de eğitimini nereden aldığı bilinmez. Hayatının büyük bölümünde hangi işlerle uğraştığı bilinmese de babasıyla beraber çiftçilik yaptığı bir dönem bulunur.

Yunus Emre’nin şiirlerinden edinilen bilgiye göre eğitim aldığı hocası Tapduk Emre’dir. Ayrıca pek çok dizesinde Mevlana’ya övgülerde bulunduğu için bir dönem karşılaştıkları düşünülür. Ancak şiirlerinde Mevlana ile karşılaştıklarından bahsetmez.

Yunus Emre’nin hoşgörüsü nasıldır?

Yunus Emre yaptığı çalışmaların yanında en büyük özelliği olan hoşgörüyle öne çıkan bir kişidir. Allah’a karşı duyduğu sevgi nedeniyle tüm varlıklara hoşgörüyle yaklaşmayı başarmıştır. Ancak kendisine karşı hoşgörü beklentisi içinde değildir.

Yunus Emre, kendisine yapılan hataları ve beslenen düşmanlıkları sevgiyle karşılayan bir kişiliğe sahipti. Bu nedenle canlılarla kavga etmek yerine nefsiyle kavga ederek onu yenmeye çalışırdı. Nefret, kin duymak, öfke beslemek gibi duyguları kendisine düşman kabul ederek yaşayan biriydi.

Allah inancını anlattığı şiirlerinde de Yunus Emre’nin hoşgörüsü önemli bir yer kaplar. Ona göre Allah’ı seven kimselerin insanları sevmesi, onlarla daima barış halinde olması gerekirdi. Bu nedenle affedici davranarak, kırılmış kalpleri hoşgörüyle onarmaya çalışırdı.

Yunus Emre’nin yaşadığı dönemlerde Anadolu topraklarındaki pek çok kişi kendisinden etkilenerek hoşgörülü davranmayı adet edinmiştir. İnsanların hoşgörülü davranması için Allah inancını yaşamasına gerek olmadığı anlaşıldı. Bu nedenle ahlak çerçevesinde Yunus Emre örnek alınan bir kimse haline gelerek, kendisine anlamları güzel pek çok sıfat verildi.

Yunus Emre’nin sıfatları nelerdir?

Yunus Emre’ye verilen ilk sıfat derviştir. Derviş sıfatı, Yunus Emre’nin nefsini yönetmek için aldığı eğitimi temsil eder. Zaaflarıyla karşı karşıya kaldığı, Allah’ın dostu olabilmek için geçtiği basamakları gösterir. Sufilik eğitiminin ardından Yunus Emre’ye verilen sıfat şairdir.

Şair Yunus Emre; yalnızca edebiyatla ilgilenmeyen, vermek istediği mesajları şiirle ileten biriydi. Edebiyatı etkili şekilde kullanması, anlaşılır kelimelerle dizeler yazması onun halk şiirinde öncü olmasına neden oldu. Şiirleri, kendisinden sonra gelen pek çok şair tarafından ilham kaynağı olarak kullanıldı.

Yunus Emre’nin diğer sıfatlarından biri münevverdir. Münevver sıfatının anlamı aydınlanmış kimsedir. Yunus Emre, Tabduk Emre’nin dergahında kaldığı dönemin ardından münevver sıfatını aldı. Münevverliği sayesinde toplumu tanıyarak sorunlarını keşfetti. Böylelikle onlara çare olabilecek çözümler üretti.

Mütefekkir Yunus, Yunus Emre için verilen bir isimdir. İnce düşünceli olmayı anlatan bu sıfat, ortaya koyduğu etkili fikirlerden dolayı verilmiştir. İlahi aşkın tam vücut bulduğunu, sevgisinin kendi kalbini bile aştığını gösterir. Allah aşkı, Yunus Emre’nin dış dünyadan etkilenmemesi, yalnızca kalbinin doğru gösterdiği yoldan ilerlemesini sağladı.

Kısaca, Yunus Emre düşünceleri ve sıfatlarıyla kendisine hayran olunan bir kişidir. Sahip olduğu aşk felsefesi hem edebiyatçıları hem de İslam alimlerini derinden etkiler. Oluşturduğu düşünce tarzıyla yaşamının yıllar önce sona ermiş olmasına rağmen örnek alınan bir şairdir.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.