Z kuşağı teknoloji bağımlısı mı; mucidi mi?

Toplum Contributor
genç nesil
Robert Khafizov-Dreamstime

Z kuşağı, teknolojinin içinde doğan, yönlendirilmesi kolay olmayan ve her şeyi bilen bir kuşak. Söz konusu günümüz olduğunda özellikle teknoloji alanında çok sayıda yenilik gerçekleşti. Yeni teknoloji çağına en çok ayak uyduran kuşak ise şüphesiz ki Z kuşağı oldu. Teknoloji ile bağı oldukça kuvvetli olan bu nesil, kimi zaman gerçek dünyadan koparak tabletleriyle saatlerce vakit geçirebiliyor.

Z kuşağı nedir, kimlere denir?

Z kuşağı olarak nitelendirilen nesil 1996 yılı ve sonrasında doğan kişileri temsil ediyor. Teknolojinin tam olarak yerleştiği dönemlerde ergenlik dönemine giriş yapan bu kuşak oldukça iyimser bir nesil. Esasen teknolojinin de getirdiği özelliklerle beraber oldukça hızlı düşünebilen, analitik zekası yüksek gençler olarak tanımlanabilirler.

Fakat bu yetilerini bireysel kullanmaktan hoşlanan bu yeni nesil genel olarak takım çalışmasına ve iş birliğine eğilim göstermezler. Z kuşağının özgürlüklerine karşı olan düşkünlükleri, konfor alanına müdahale edilmesine izin vermez.

Kuralları bağlayıcı olarak görmezler, öyle ki kendi yollarını çizmeyi başkasının izinden gitmeye tercih ederler. Z kuşağının özgüvenleri bir hayli yüksektir, başaramayacakları bir şey olmadığını düşünürler. Fakat sahip oldukları bu özgüven çalışkanlığı da beraberinde getirmez. Çaba harcamadan başarı elde etmek, emek vermeden hedefe ulaşmak gibi kavramlar Z kuşağının mottosuyla çelişmez. Çünkü Z kuşağı bireylerinin çok da hırslı veya özverili olduğunu söyleyemeyiz.

Sosyal ilişki kurma açısından da teknolojiyi kullanmada olduğu gibi oldukça beceriklidirler. Farklı gruplarla ilişki kurmada yetkin oldukları gibi haklarını savunma ve kendini müdafaa etme konusunda da oldukça iyilerdir.

Teknoloji bağımlısı bir nesil mi?

Doğdukları andan itibaren teknolojiyle iç içe büyüyen Z kuşağı, teknoloji imkanlarını en üst seviyede kullanıp gelecekte de bu imkanları geliştirmek için çabalarlar. Belirli yaş aralığında doğan bir kesim için kullanılan Z kuşağı, zekidir ve bilgiyi çok hızlı işleyebilecek özelliklere sahiptir. Teknoloji ve Z kuşağı arasındaki ilişkinin olumlu yönleri olduğu kadar olumsuz yönleri de bulunmaktadır.

Çocuklar gün geçtikçe teknolojik aletlere ve sosyal medyaya bağımlı hale geliyorlar. Teknolojinin içinde doğup büyüyen Z kuşağı bilgiye ve bilgiye erişimin hızına adete müpteladırlar. Bilgiye çok çabuk sahip olduklarından dolayı hızlı öğrenmeye de alışkındırlar. Bu nedenle çok emek harcayarak öğrenmek onlara göre değildir ve çabuk sıkılırlar.

Teknolojiyi hayatımızın kolaylaştırıcı bir unsuru olarak benimsesek de çocuklarımızla olan ilişkisini çok sıkı ya da gevşek tutmamamız gerekmektedir. Özellikle çocuklarımız kendilerini hareketsiz yaşama alıştırdıkları için sağlık sorunları ortaya çıkabilmekte. Bahçelerde oyun oynamak yerine dijital ekran üzerinden oyun oynayan çocuklar, dış dünya ile daha fazla vakit geçirmeleri için teşvik edilmeli.

Aileler teknoloji bağımlılığına karşı ne gibi önlemler alabilir?

Teknoloji bağımlılığını önlemek amacıyla atılacak en doğru adım çocuklarımıza teknolojinin nasıl sağlıklı ve yararlı kullanılabileceğini öğretmektir. Çocuklar dijital platformdan tamamen uzaklaştırılmamalıdır ancak ölçü aile tarafından belirlenmelidir. Ebeveynleri tarafından çizilecek kurallar çerçevesinde çocukların, internet ve sosyal medya gibi mecraları aşırıya kaçmadan kullanması sağlanmalıdır.

Teknoloji bağımlılığını ortadan kaldırmak için atılacak bir diğer adım ise risk faktörlerini ortadan kaldırmaktır. Şehirleşmeyle beraber yaşam ve sosyal alanı oldukça daralan Z kuşağı, sağlıklı bir şekilde vakit geçirmekte oldukça sıkıntı yaşıyor. Sosyalleşirken ve kendilerini ifade ederken oldukça zorluk çeken gençler de ulaşılabilirliği daha kolay olan sosyal mecralara yöneliyor.

Yeni nesil de interneti, kendilerini her koşulda kabul ettirebildikleri bir yer olarak görüyor. Dolayısıyla ebeveynlere düşen en büyük görev, riskleri minimum düzeyde tutarak çocuklara gerçek hayatta bir yaşam alanı sağlamak ve onlarla iletişim kurmaktan geçiyor.