Zamanı yönetmek için neler yapılabilir?

Eğitim İpek Atacan
saat gün batımı
Wil Stewart-Unsplash

Günü verimli geçirmek ve zamanı yönetmek için başvurulabilecek belli başlı yöntemler vardır. Bu yöntemlerin sonuçları kişiden kişiye değişiklik gösterse de zamanı planlı şekilde kullanmanın negatif hiçbir etkisi yoktur. Konuyla ilgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de kendine has bir yol belirlemiştir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed zamanı yönetmek için neler yapardı?

Zaman, Kur’an-ı Kerim içerisinde de yer alan ve kıymetinin pek bilinmediği kabul edilen bir terimdir. Oysa, insana verilen fani ömür düşünüldüğünden daha kısadır. Dolayısıyla dünyevi ve uhrevi mutluluğa erişebilmek için zaman yönetimini olabildiğince iyi yapmak gerekir. Eğer zamanı yönetmek için bir tavsiye aranıyorsa, bu noktada Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in örnek alınması mümkündür.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in torunları, babalarından duydukları üzere, Hz. Muhammed’in bir günü üçe bölerek kullandığını rivayet etmişlerdir. Bu bölümlerden ilki Allahü Teala’ya olan kulluk vazifelerin yerine getirilmesi, yani ibadet edilmesidir. İkincisi, aile bireyleriyle vakit geçirmek ve ev işlerinin kendi payındaki kısmını yapmaktır. Üçüncüsü de yalnızca istirahate ayrılan vakit dilimidir. Ancak istirahat vakti de yine kendi içerisinde bölümlere ayrılmıştır.

Hz. Muhammed istirahat için ayırdığı vakitte hangi işlerle meşgul olurdu?

İstirahat, sözcük anlamıyla dinlenmek ve rahat etmek manasına gelen bir terimdir. İnsanların, günlük aktivitelerini verimli bir biçimde yerine getirmek ve sağlıklarını korumak için mutlaka yeteri kadar istirahat etmeleri gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed kendi gününün üçte bir kadar kısmını istirahat için ayırmıştır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in istirahat bölümünün yarısı ashabı için ayrılmış durumdadır. Bu bakımdan, ilgili süre içerisinde ashabın ileri gelenleri huzura kabul edilmiş ve gerekli bilgiler kendilerine öğretilmiştir. Hz. Muhammed’den faydalı bilgiler alanlar da buradan öğrendiklerini toplumun geri kalanına öğretirdi. Dolayısıyla istirahat vaktinin bir kısmı da ilim ve bilgi paylaşımıyla geçerdi.

Bireysel zamanı verimli kullanmanın püf noktaları nelerdir?

Özellikle yoğun bir yaşam tarzına sahip olan insanlar için zamanın ne şekilde kullanıldığı son derece önemlidir. Çünkü plansız ve verimsiz harcanan zaman neticesinde, işler istendiği gibi gitmeyebilir ve sonunda kişi stres altında hissedebilir.

Zamanın verimli kullanılması için uygulanabilecek başlıca şu şekilde sıralanabilir: Hedef belirlemek ve bu konuda net olmak, planlama becerisi kazanmak, öncelik listesi oluşturmak. Hedef belirlemeden çıkılan her yol bir savrulma halidir. Dolayısıyla zaman yönetiminde öncelikle hedef belirlemek ardından da bu hedefe ulaşmak için plan yapmak vardır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in gününü üç taksimde yaşaması örnek alınabilecek bir planlamadır.

Planlama ve organizasyon şeması çıkarma noktasında önceliklere göre hareket etmek de pozitif bir eylemdir. Bu eylem sırasında aciliyet ve önem gibi kriterlerin göz önüne alınması gerekir. Yani, acil ve önemli işlere öncelik verilirken; acil olmayan ve önemsiz sayılan işler daha geri plana atılabilir.

Kısacası, zaman her insan için kıymetli olması ve bunun uygulamada gösterilmesi gereken bir konudur. Zaman yönetimi oldukça bireysel bir çizgiye sahip olsa da belli başlı bazı olgulara sahiptir. Hedef belirlemek ve plan yapmak, bu olguların başında yer alır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, yaşamını Allah’ın emirlerine de uyarak en güzel biçimde geçirmiştir. Kendisinin alışkanlıklarını örnek almakta da Müslümanlar açısından yarar vardır. Günün 24 saatlik kısmını üçe bölerek kullanmak; ibadete, aileye, eşe ve dosta vakit ayırıp ilimle uğraşmak da yararlı olabilecek alışkanlıklardan biridir.

 

 

 

 

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.