Zemzem Suyu Mucizesi

İslam Contributor
su_water_zemzem_andy_HYD_unsplash
Zemzem suyunun faydalı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Fotoğraf: Andy HYD-Unsplash.com

İslam aleminin kıblesi Mescid-i Haram yani Kabe’nin yanında bir mucize eseri çıkan mukaddes sıvının adıdır Zemzem suyu. Zemzem, Arapça bir kelime olup; yavaş yavaş teganni ve terennüm eylemek, alçak sesle konuşmak gibi anlamlara gelmektedir. Ayrıca, herhangi bir şeyi muhafaza etmek, durdurmak anlamında da kullanılır.

Her zaman insanoğlunun en önemli yerleşim yeri belirleme kriterlerinden biri olan “su’’ yaşam ve medeniyet kaynağıdır. Nitekim Hz. İbrahim’in eşini ve oğlunu yerleştirdiği kurak bir yer olan Mekke beldesinde Zemzem suyunun çıkışı ile bir medeniyetin yaşam tohumları atılmıştır.

Zemzem suyu özellikleri neler?

Hz. İbrahim (A.S), Cenab-ı Hakk’ın emri ile zevcesi Hacer’i ve henüz beşikte bebek olan Hz. İsmail’i kurak ve hiçbir yerleşimin olmadığı Mekke beldesine bıraktı. Yanlarına da azık olarak biraz hurma ve bir su kırbası bırakarak onlardan ayrıldı. Bu kurak yerde evladı Hz. İsmail ile bir başına kalan Hacer, bir süre sonra kırbanın boşalmış olması ile telaşa kapıldı. Zira su içemediğinden artık bebeğine süt de veremiyordu. Fakat Cenab-ı Hakk bunu emrettiğine göre rızıklarını da elbet verecekti. Açlık ve susuzluktan ağlamakta olan Hz. İsmail’in feryatları ile telaşa kapılıp koşarak yardım edebilecek birilerini görme ümidi ile Safa tepesine koştu. Orada birilerini göremeyince bu defa Merve tepesine koştu ama nafile kimsecikler yoktu.

Ümitsizce Sefa ve Merve tepeleri arasında koşturduğu sırada bir ses işitti ve Hz. İsmail’i bıraktığı yerde Cebrail’i (A.S) gördü. Hz. Cebrail bir rivayete göre kanadı ile bir rivayete göre ise ayağı ile toprağı eşeliyorken su fışkırmaya başladı. Ve Hacer “Zem zem “ (dur dur) diye koşarak açılan kuyunun yanına gelip suyu elleriyle yaptığı havuzda biriktirdi. Hem kendi hem Hz. İsmail bu su ile doydular.

Her yönü ile tüyleri diken diken eden bu hikayede olduğu gibi yaratılışta da suyun yerleşik medeniyet oluşturmadaki başlatıcı gücü yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sağlık iksiri…

Yüce Kur’an-ı Kerim’de de hayatın suyla başladığı ve insanoğlunun yaratılış aşamaları sıkça anlatılır. Farklı kültürlerde mitolojilerde de su sürekli işlenen konu olagelmiştir.

Yapılan araştırmalara göre Zemzem suyu dünya üzerindeki diğer sulara göre çok daha az kükürt oranına sahip olup, mineraller açısından ise yine dünya üstündeki diğer sulardan fazlaca mineral içerdiği için çok daha zengindir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) raporuna göre ise içinde bakteri ve mikroorganizma barındırmayan dünya üzerindeki en içilebilir en sağlıklı su Zemzem suyu olarak bildirilmiştir.

Ve yine yapılan araştırmalarda yaklaşık 4 bin yıllık bir kaynak suyu olan Zemzem suyunun mucize durumlarından biri de kaynağının bulunamamış olmasıdır. Ayrıca çevredeki diğer su kuyularının suları ile de kimyasal olarak hiçbir benzerlik göstermemektedir.

Ezan sesi ile berraklaşır mı?

Ve gelelim yazılmış onca araştırmadan en ilginç ve hayret verici olanına… Japon biliminsanı Dr. Masura Emot, “Zemzem, çevresinde oluşan bütün değişimleri hafızasına alıyor, yapısı çok farklı bu da onu dünyadaki diğer elementlerin efendisi yapıyor.” diyor.

Dr. Masura Emot, Zemzem kristallerini mikroskop ortamında inceleyerek bu mucize suyun kristal düzeninin değişen frekanslara göre farklılaştığını; Zemzem kristallerinin çan sesinde karardığını, Kur’an-ı Kerim ve ezan sesinde ise berraklaştığını gözlemlemiştir.

Bu kutsal ve gizemli su ile ilgili yapılan yeni araştırma sonuçlarını merakla bekliyoruz.

Zemzem ile ilgili Allah Resulü Hz. Muhammed’in çok güzel bir sözünü hatırlayalım: “Zemzem öyle bir sudur ki aç olanın açlığını susuz olanın susuzluğunu giderir.” (İbn Abbas)