Fetih Suresi: Zor Zamanlara Çare!

Dua Contributor
Laylat-Al Qadr
Dreamstime

Zor zamanlarda kalan Müslümanlar için Fetih Suresi! Allah’tan yardım dilemek ve Allah’a daha yakın olmak için pek çok dua ve sure okur. Okudukları dua ve ayetler kendilerine ruhen yardımcı olduğu gibi, Allah’a bir yakarış ve Allah’ın kendilerine yol göstermesi için gereklidir.

Çok sayıda faziletleri olan Fetih Suresi her Müslümanın zor zamanlarda bir kurtuluş olarak görerek okuduğu bir suredir. İlk ayetlerinde de iniş sebebi açıklanmaktadır:

“Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah’ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah’ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik.” (Fetih 48/ 1-3)

Fetih Suresi ne zaman inmiştir?

Hicretten sonra Müslümanlara nazil olmuştur ve müjdelerle doludur. Mekke’ye giden fakat umresini yapamadan dönmek zorunda kalan Müslümanlar için inmiştir, onlara bir fetih haber vermiştir. Her surede olduğu gibi, bu surenin inişiyle insanlar mutlu olmuş, İslama sıkı sıkı sarılmış ve gönülleri ferahlamıştır. Fetih suresi Müslümanlar için müjdeler verirken, bu fetihe katılmayanlar için kuşkusuz bir azap haberi vermiştir. Ayrıca kendi içinde bu gibi pek çok sırrı ve fazileti vardır.

Öte yandan Fetih suresinin Kur’an’daki yeri: Sure Kur’an’da beş yüz onuncu sayfada başlar ve dört sayfadır. Yirmi dokuz ayeti bulunur. Beş yüz altmış kelime ve iki bin dört yüz otuz üç harften meydana gelir. Kırk sekizinci sure olarak yer alır. Ayrıca Fetih suresi ismini birinci, on sekizinci ve yirmi yedinci ayetlerde geçen “fetih” kelimesinden almaktadır. Hudeybiye antlaşmasından sonra inmiştir.

Faziletleri: İslam alemine bir müjde olarak gelmiştir. Okuyanlar için pek çok fazileti mevcuttur. Hz. Muhammed bir hadisinde Fetih suresiyle ilgili buyurmuştur ki: “Bu gece bana öyle bir sure indirildi ki, o sure benim için dünya ve içinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır.” (Sahihi Buhari)

Bazı faziletleri ise şunlardır: Bu sureyi yedi kez okuyan kimsenin her sıkıntısı hallolur ve mutluluğa erer. Hapiste olan kişiler otuz üç kere bu sureyi okursa hapisten kurtulur.  Sıkıntı, dert, keder ve bunalımda olup bu sureyi okuyan kişinin Allah tüm sıkıntılarını ve kederini ondan alır.

Allah’tan isteyelim; hayırlıysa olsun

Bir kişinin olmasını istediği bir işi varsa, bu sureyi üç, beş veya yedi günde kırk bir kez okursa o işi hallolur. İşleri bakımından sıkıntıda olan kişiler bu sureyi okursa Allah o kişinin sıkıntılarını hafifletir.

Fetih suresinin ilk üç ayetini besmele ile okuyan kişinin kısmeti açılır, işleri yoluna girer ve büyük nimetlere kavuşur. Fetih suresinin yirmi dokuzuncu ayetini okuyan kişi ahirette büyük kazanç elde eder ve dünya hayatında maddi veya manevi sıkıntı çekmez.

Yirmi dokuzuncu ayeti üzerinde muska olarak taşıyan kimseyi Allah görünen ve görünmeyen kaza belaların tümünden korur. Muskayı taşıyan kimsenin başına aksilik gelmez. Ramazan ayında ilk hilali gördüğü zaman bu sureyi üç kez okuyan kişi geçim sıkıntısı çekmez. Allah o kişiye bir sene boyunca, sonraki yılın Ramazan ayının o gününe dek rızkını verir.

Savaş halindeki askere, ülkeye veya topluma bu sureyi okuduğu zaman zafer kazandırır. Bin bir kez okunan sure orduya zafer getirir. Ticaret kapısına asılan Fetih suresi bol kazanç sağlar. Kısmeti kapalı olan kız için temiz kağıda safran ve misk ile yazılıp rüzgar değen yere asılırsa, o kişiye kısmet getirir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.