Zorluklarla ilgili Ayetler Nelerdir?

Kuran Contributor
Muslim boy learning how to make Dua to Allah

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de insana yaşayacağı imtihan dünyasında nelerle karşılaşabileceği zorluklarla ilgili ayetlerle anlatılmıştır. Ve biz bu ayetler ışığında anlıyoruz ki insan hayatı vaad edilen bir gül bahçesi değil, engebeli, çetrefilli bir mecradır. İnsan hayatı boyunca zorluklarla karşılaşacak,  bunlarla savaşacak ve yola devam edecektir. Bu zorluklarla karşılaşacağının Kur’an-ı Kerim’de haber verilmesinin nedeni hazırlıklı olması için uyarılması amacıyladır. Bu uyarılar aracılığıyla alınması buyurulan önlemse iman dairesinde bir yola revan olmasıdır. Zorluklar yanında birçok çıkış yolu yine ayetler yoluyla anlatılmıştır. İnsana kalan ya iman dairesinde ümidini kaybetmeden yol almak ya da zorluklar karşısında yoldan çıkmaktır.

Zorluklar karşısında gösterilen tutum nasıl olmalıdır?

İnsan hayatında varlıktan yokluğa yokluktan varlığa geçişler, maddi ve manevi kayıplar, hastalıklar, ölümler, savaşlar önemli yol ayrımlarıdır. Bu aşamada yaşanan zorlu şartlar ne olursa olsun yüce Rabbimiz bizden O’na tevekkül ve sabır ile sığınmamızı ister. Burada gösterilecek sabır başımıza gelenle mücadele etmek, pes etmemektir. Karşılaştığımız musibet maddi zorluk ise daha çok çalışıp bu girdaptan çıkmaya çalışmak, manevi bir musibet ise isyan etmeden Allah’a sığınmak, o ana mahkum olmamaktır. Her zorlukla birlikte bir kolaylık olduğunu, yüce Rabbimizin asla kullarına zulüm etmeyeceğini hatırda tutmak bize güç verecektir. Böyle anlarda neden benim başıma geldi cümlesi bir isyan cümlesidir. Zorluklarla ilgili ayetler ise içimize ferahlık verir. İnsan zor olsa da tevekkül etmeyi öğrenmeli sarp yokuşları çıkma gücünü ilahi kaynağından almalıdır.

Zorluklarla ilgili ayetler hayatımızı nasıl kolaylaştırır?

İnsanın bilmediği şeyden korkması doğal bir davranıştır. Karanlıklar bizi göremediğimiz için korkutur. Karanlıktan aydınlığa çıkmaksa bilmekle olacaktır. O halde insan ilahi kaynağından gelen Kur’an-ı Kerim’de kendisine hitaben yapılan uyarılara kulak verdiği ölçüde bakış açısını genişleterek, görme kabiliyetini artıracaktır.

İlahi hitapta insanın başıboş bırakılmayacağı, mutlaka can, mal ya da evlatlar ile sınanacağı gerçeği anlatılır. Bu gerçeği bilerek yola çıkan insan her şeye hazırlıklı olması için adeta alarma geçirilir. Zorluklarla mücadele etme yolunun iman dairesindeki esaslarının insan zihninde sürekli diri tutulmasıysa ibadetlerdeki süreklilikle mümkün görünmektedir. Çünkü hayat mücadelesi içinde zihinde tutulacak Allah rızası tasavvuru ancak güçlü bir iman sayesinde sağlanacaktır. İmtihan dünyasında sürekli bir sınava tabi olduğunu idrak eden insan için, ümit etme ışığı hiç sönmeden yolunu aydınlatan bir meşale olacaktır. Bu durum, hayatımızda bir işe başlarken zorlukların olacağını bilerek yola çıkmakla aynı şeydir.

Kur’an-ı Kerim’de hayat imtihanında karşılaşacağımız zorluklar arasında anılan biri vardır ki Kur’an bunu sarp yokuş olarak nitelendirir. Bu sarp yokuş, yokluk zamanlarında yani herkesin imkanlarının kısıtlı olduğu zamanlarda yetim doyurmanın, paylaşmanın, döneminin gerçeği olan köle azat etmenin zorluğundan bahseder. İnsanın bu zamanları çetin imtihan dönemlerinden biridir. Bunu bilerek yaşayan insan hayatının her döneminde, varlıkta da yoklukta da Allah rızasını önceleyerek yaşamayı becerebilir hale gelecektir. Bu idrake ulaşmak ve sürdürmek başlı başına bir zorluktur. Ancak çekilen sıkıntılar sonunda Allah rızasını kazanmak olduğunu bilmek itici güç olacaktır.

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi yüce Rabbimiz bize bu dünyada bir gül bahçesi vaat etmemekte, ancak idrak edip çabalar isek ahiret hayatımızda o gül bahçelerinin en güzeliyle ödüllendirileceğimizi müjdelemektedir. O halde var oluşumuz ve zorluklarla mücadelemiz idrak düzeyimiz ölçüsünde mutluluk, sükunet ve sabır getirecektir.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.