Zuhri ahir namazı nedir?

Namaz Contributor
zühri ahir namazı
Sigoisette-Dreamstime.com

Son öğle namazı, zuhri ahir namazı nedir sorusunun kısa bir yanıtıdır. Cuma günleri kılınan bu namaz, Cuma namazından tamamen ayrıdır ve dört rekat olarak kılınır. İslam bilginleri tarafından yapılan yorumlara göre, bu namaz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in döneminde ve ardından devam dört halife döneminde yoktur. Bundan daha sonra din alimleri tarafından kılınması tavsiye edilmiştir.

Hükümleriyle zuhri ahir namazı nedir?

Farz, vacip ve sünnet namazlar tüm Müslümanların detaylı bilgi sahibi olduğu konulardır. Ancak ismini ilk defa duyanlar sıklıkla zuhri ahir namazı nedir sorusunu ortaya atarlar. Buna göre, Cuma namazının şartları sağlanamadığı takdirde tedbir olsun diye kılınan bir namaz biçimidir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’den sonra Müslümanlar büyük bir coğrafyaya yayılmışlardır. Dolayısıyla da Cuma namazları birden çok camide kılınmaya başlamıştır. Bunlar arasında ilk kılınan Cuma namazının geçerli, diğerlerinin se geçersiz olduğu yönünde tereddüt edilmiştir. Sonuç olarak da hiç olmazsa cumanın öğle namazı kılınmış olsun diyerek kılınmaya başlamıştır.

Zuhri ahir namazı için genellikle son öğle namazı ifadesi yapılır. Ancak başka yaklaşımlarda bu namaza, vaktine yetişilen ancak eda edilemeyen öğle namazı dendiği de olur. Zuhri ahirin, Cuma namazına dahil olmadığı kabul edildiği sürece Müslümanlar tarafından kılınmasında bir sakınca yoktur.

Cuma namazının kabul olması için aranan şartlar nelerdir?

Zuhri ahir namazı, Cuma namazında aranan şartlar sağlanmadığı takdirde kılınması uygun görülen bir namazdır. Bu bakımdan Cuma namazının şartlarını tam olarak bilmek gerekir. Cuma namazında aranan şartları altı başlık altında toplamak mümkündür.

Cuma namazı için aranan ilk şart, namazın kılınacağı yerin şehir sayılması ya da bu hükmü taşımasıdır. İkinci şart, Müslümanlara Cuma namazı kıldıracak kişiyle alakalıdır. Buna göre, namazı kıldıran imam ya devlet başkanı ya da başkan tarafından görevlendirilen bir imam olmalıdır.

Yukarıda sayılan iki maddenin dışında Cuma namazı için aranan şartları şu şekilde sıralamak mümkündür: Namazın öğle vaktinde kılınması gerekir, Cuma namazı kılınmadan önce hutbe verilmelidir, namaz kılınan alan topluma açık bir yer olmalıdır ve cemaatle birlikte Cuma namazı kılınmalıdır.

Cuma namazı için aranan temel şartların bir kısmında İslami bakımdan bazı görüş ayrılıkları yaşanmıştır. Bunun bir sonucu olarak da zuhri ahir namazı kılınmaya başlamıştır.

Müslümanlar için Cuma namazı kılmanın önemi nedir?

Cuma namazı, İslam inancında üzerinde durulan konulardan biridir. Dolayısıyla bu namaz hakkındaki hadislere, namazın şartlarına, öğle namazıyla olan ilişkisine ve zuhri ahir namazına; Cuma namazı başlığı altında rastlanabilir. Söz konusu hadisi şeriflerden birinde Cuma namazıyla alakalı şöyle buyrulur:

“Kim onu küçümseyerek (arka arkaya) üç cumayı terk ederse Allah o kimsenin kalbini mühürler.” (Ebu Davud, Sünen)

Buradan da anlaşılacağı üzere Cuma namazı kılmanın hükmü Müslümanlara açıkça belirtilmiştir. Hadisten alınması gereken uyarıyı alan Müslümanlar da cumanın herhangi bir şartı yerine gelmemişse, öğle namazını kılmış oluruz diyerek zuhri ahir namazı kılmaya başlamışlardır. İslam alimleri de Cuma namazının ardından 4 rekatlık ayrı bir namaz kılmanın daha iyi olacağını vurgulamışlardır.

Kısacası, zuhri ahir Müslümanların büyük bir coğrafyaya yayılmasının ardından ortaya çıkmış bir namazdır. Cuma şartları konusunda tereddüt eden kimseler, cumanın ardından 4 rekatlık bu namazı kılarlar. Namaz, kelime manasıyla son öğle namazı anlamı taşır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.